สยามรัฐ ข่าวเด่น ประเด็นร้อน ทันเหตุการณ์ หนังสือพิมพ์สยามรัฐ และนิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ นิคฺคณฺเห นิคฺคหารหํ ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ

ฝ่ายทีมบุคคล HR สรรหาเซลและฝึกอบรมให้ทีมขาย สามารถ เข้ามาอบรมและฝึกทดลองงาน ที่สำนักงานใหญ่ 1 3 เดือน สามารถไปประจำ ตามสาขาต่างจังหวัด ได้ สรรหาบุคลากร ฝ่ายขาย ประจำและ ทำงานที่บ้านwork from house เข้าทำงาน ประจำสาขา ตามที่บริษัทกำหนด ไม่น้อยกว่า 10 20คน ต่อ วัน ฝึกอบรม 5 10 คน ต่อ วัน เรียนหลั… สโบเบ็ต เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1 ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ในการหาโอกาสหรือช่องว่างทางการตลาด นำเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางใ…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*